Absolwentka AWF Gdańsk, instruktorka zumby, pilatesu, nordic walking oraz specjalista dietetyk.
Zawsze uśmiechnięta pani instruktor zachęca swoim optymizmem oraz pozytywnym usposobieniem do swoich zajęć