Pani doktorantka z Politechniki, na co dzień tańcząca piruety z chemią.
W Magnum prowadzi zajęcia fitness, głównie treningi aerobowe bazujące na pracy z
choreografią zarówno na podłodze jak i z wykorzystaniem stepu. Jedyna chemia jaka
tu występuje, to ta między różnorodną i porywającą muzyką a ciałem uczestników,
wyrażającym w układach tanecznych siebie i swoje emocje, poprawiając przy tym kondycję!