Absolwentka AWF Gorzów Wielkopolski, nauczycielka wychowania fizycznego.
Instruktorka rekreacji ruchowej o specjalności fitness, ćwiczeń psychofizycznych pilates (taśmy, piłki, ring), instruktorka nordic walking oraz pływania.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi z obniżoną sprawnością fizyczną oraz zaburzoną statyką ciała.
Wykwalifikowana, ambitna z dużym doświadczeniem, z MAGNUM związana od początku istnienia klubu.